The Blog

February 4, 2021 0 Categories 2020_Janar

Vendim KKT – Dt.13.01.2020 Vendim Nr 19

Vendim KKT – Dt.13.01.2020 Vendim Nr 19

Miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: “Rikonstruksion i bazamentit të linjës së copëzimit të ferrokromit”, me vendndodhje brenda territorit të Uzinës së Ferrokromit Elbasan, Bashkia Elbasan