The Blog

February 4, 2021 0 Categories 2020_Janar

Vendim KKT – Dt.13.01.2020 Vendim Nr 20

Vendim KKT – Dt.13.01.2020 Vendim Nr 20

Miratimin e shtyrjes së afatit të Lejes së Ndërtimit për objektin: “Depozita bregdetare me kapacitet 3 x 10000 m3 për depozitim nafte dhe 1 x 2000 m3 për depozitim benzine”, me vendndodhje në Parkun Energjitik dhe Industrial Porto Romano, Bashkia Durrës