The Blog

March 4, 2021 0 Categories 2015_Tetor

Vendim KKT – Dt.16.10.2015 Vendim Nr2

Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin:

Ndërtimi i Terminalit të ri Doganor “Hani i Hotit” dhe rikonstruksionin e Pikës së Kalimit të Kufirit ekzistues”, financuar nga Delegacioni i BE, programi IPA 2015.

Vendimi_nr._2_date_16.10.2015