The Blog

March 3, 2021 0 Categories 2017_tetor

Vendim KKT – Dt.16.10.2017 Vendim Nr 20

Vendim nr.20, datë 16.10.2017 për miratimin e shtyerjes së afatit të lejes së ndërtimit për objektin:”Ndërtimi i hidrocentralit “STAVEC”