The Blog

March 3, 2021 0 Categories 2017_tetor

Vendim KKT – Dt.16.10.2017 Vendim Nr 23

Vendim KKT – Dt.16.10.2017 Vendim Nr 23
Për miratimin e lejes së zhvillimit për objektin:”Kompleks turistik në parcelën 5 dhe 6 A,zona kadastrale 2297, në zonën turistike Ksamil,Bashkia Sarandë”