The Blog

March 3, 2021 0 Categories 2017_tetor

Vendim KKT – Dt.16.10.2017 Vendim Nr 5

Vendim KKT – Dt.16.10.2017 Vendim Nr 5 Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Shkodër