The Blog

March 3, 2021 0 Categories 2017_tetor

Vendim KKT – Dt.16.10.2017 Vendim Nr 8

Vendim Nr.6, datë 16.10.2017 Vendim Nr 8 për miratimin e lejes së zhvillimit për objektin: “Rikualifikim në zonën urbane pranë qendrës së qytetit Vlore,restaurimi i monumenteve të kulturës në këtë zone dhe rikonstruksion i objekteve të tjerë ekzistues,Bashkia Vlorë