The Blog

March 3, 2021 0 Categories 2017_tetor

Vendim KKT – Dt.16.10.2017 Vendim Nr15

Vendim Nr.15, datë 16.10.2017 për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin: “Ndërtimi dhe administrimi I impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë”, me vendndodhje në Bashkinë Fier