The Blog

March 3, 2021 0 Categories 2017_tetor

Vendim KKT – Dt.16.10.2017 Vendim Nr25

Vendim KKT – Dt.16.10.2017 Vendim Nr25 për miratimin e shtyrjes së afatit të lejes së ndërtimit për objektin:”Ndërtimi I kompleksit turistik “41 N19 E”, në fshatin Shetaj,Njësia Administrative Ishëm,Bashkia Durrës”