The Blog

February 5, 2021 0 Categories 2019_Maj

Vendim KKT – Dt.17.05.2019 Vendim Nr 18

Miratimin me kusht te Lejes se Ndertimit per objektin: “Kompleks polifunksional turistik hotel 5 kat-restorant e sherbime tregtare l kat-rezidenca sezonale 5 kat-parkm ne toke 1 kat, Bashkia Durres”