The Blog

February 5, 2021 0 Categories 2019_Maj

Vendim KKT – Dt.17.05.2019 Vendim Nr 20

Miratimin e Lejes sE Ndertimit per objektin: “Rikonstruksion i pikes se karburantit, ndertimi i
tendes dhe objektit te sherbimit 1 kat me vendndodhje ne rrugen “10 korriku”, Bashkia Vlore”