The Blog

February 18, 2021 0 Categories 2018_Qershor

Vendim KKT – Dt.20.06.2018 Vendim Nr 11

Vendim KKT – Dt.20.06.2018 Vendim Nr 11
PËR MIRATIMIN E LEJES SË ZHVILLIMIT PËR OBJEKTIN:
“GODINË POLIFUNKSIONALE WEST RESIDENCE 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 DHE 9 KAT, ME VENDNDODHJE NË RRUGËN “IBRAHIM RUGOVA”, BASHKIA TIRANË”