The Blog

February 17, 2021 0 Categories 2018_Qershor

Vendim KKT – Dt.20.06.2018 Vendim Nr 17

Vendim KKT – Dt.20.06.2018 Vendim Nr 17 për miratimin e shtyerjes së afatit të lejes së ndërtimit për objektin: “Rehabilitimi me efiçencë energjitike I konvikteve të qytetit Studenti nr.2,Bashkia Tiranë”