The Blog

February 18, 2021 0 Categories 2018_Qershor

Vendim KKT – Dt.20.06.2018 Vendim Nr 7

Vendim KKT – Dt.20.06.2018 Vendim Nr 7
PËR MIRATIMIN E LEJES SË NDËRTIMIT PËR OBJEKTIN:
 “DEPO QËNDRORE E BARNAVE DHE MATERIALEVE MJEKËSORE NË QENDRËN SPITALORE UNIVERSITARE “NËNË TEREZA”, BASHKIA TIRANË”

Vendim_nr.7_date_20.06.2018