The Blog

February 17, 2021 0 Categories 2018_Nentor

Vendim KKT – Dt.20.11.2018 Vendim Nr 1

Vendim KKT – Dt.20.11.2018 Vendim Nr 1 date 20.11.2018
Per miratimin e lejes se zhvillimit per objektin : “Rehabilitimi I segmentit rrugor “Mbikalimi I pallatit me shigjeta,rrethrrotullimi “Shqiponje”,Bashkia Tirane”