The Blog

March 6, 2021 0 Categories 2015_Korrik

Vendim KKT – Dt.21.07.2015 Vendim Nr4

Per miratimin e lejes se ndertimit per “Ndertimin e rruges “Qukes – Qafe Plloce”” me vendndodhje ne Qarkun Elbasan dhe ne Qarkun Korce 

Vendimi_Nr._4,_date_21.07.2015