The Blog

March 6, 2021 0 Categories 2015_Korrik

Vendim KKT – Dt.21.07.2015 Vendim Nr6

Per miratimin e lejes se ndertimit per “Ndertimin e godines se re te paraburgimit, Burgu 313” Bashkia Tirane

Vendimi_Nr._6,_date_21.07.2015