The Blog

March 5, 2021 0 Categories 2015_Korrik

Vendim KKT – Dt.22.07.2015 Vendim Nr4

Per miratimin e ndryshimit te subjektit zhvillues ne lejen zhvillimore komplekse per “Ndertimin e Kompleksit Turistik “Hotel Palace””, miratuar me vendim nr.5, dt 07.03.2014 te KKT, ish-komuna Kashar, Bashkia Tirane 

Vendimi_Nr.4,_date_22.07.2015