The Blog

March 16, 2021 0 Categories 2015_Mars

Vendim KKT – Dt.23.03.2015 Vendim Nr1

Per miratimin e lejes se ndertimit per objektin “Ndertimi i volumit shtese 1 kat me funksion “Salle konferencash ” dhe rikonstruksion i godines ekzistuese te Ministrise se Puneve te Brendshme”, ne bulevardin “Deshmoret e Kombit”, Tirane

Vendimi_nr._1_dt_23.03.2015