The Blog

March 16, 2021 0 Categories 2015_Mars

Vendim KKT – Dt.23.03.2015 Vendim Nr2

Per miratimin e lejes se ndertimit per projektin “Ndertimi i komopleksit turistik “41N19E”,ne fshatin Shetaj,Komuna Ishem,Qarku Durres

Vendimi_Nr._2_dt._23.03.2015