The Blog

March 16, 2021 0 Categories 2015_Mars

Vendim KKT – Dt.23.03.2015 Vendim Nr3

Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për Projektin “Ndërtimi i Linjës 110 Kv Lapaj–Peshkopi dhe dy daljeve përkatëse 110 Kv të N/Stacionit Lapaj dhe N/Stacionit Peshkopi”, Qarku Dibër 

Vendimi_Nr._3_dt._23.03.2015