The Blog

March 16, 2021 0 Categories 2015_Mars

Vendim KKT – Dt.23.03.2015 Vendim Nr7

Për trajtimin e disa kërkesave për leje zhvillimi/ndërtimi, të depozituara pranë Bashkisë Tiranë përpara hyrjes në fuqi të Vendimit nr.1, datë 22.08.2014 të KKT 

Vendim_Nr._7_date_23.03.2015_i_KKT_Lejet_BT