The Blog

February 4, 2021 0 Categories 2019_Tetor

Vendim KKT – Dt.23.10.2019 Vendim Nr 13

Miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: “Karrierë qymyrguri në zonën minerare Nr.127, Alarup, me vendndodhje në Bashkinë Pogradec”