The Blog

February 4, 2021 0 Categories 2019_Tetor

Vendim KKT – Dt.23.10.2019 Vendim Nr 18

Miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: “Kompleks Turistik PRIMERA”, me vendndodhje në Bashkinë Sarandë,