The Blog

February 4, 2021 0 Categories 2019_Tetor

Vendim KKT – Dt.23.10.2019 Vendim Nr 19

Miratimin e shtyrjes se afatit te Lejes se Ndertimit per objektin: ‘Ndertimi i Resortit Turistik “Perla”, ne Komunen Ishem, Qarku Durres, miratuar me Vendimin e Keshillit Kombetar te Territorit Nr.13, date 10.05.2013