The Blog

February 4, 2021 0 Categories 2019_Tetor

Vendim KKT – Dt.23.10.2019 Vendim Nr 4

Miratimin e Lejes së Ndërtimit të Infrastrukturës: “Rigjenerimi urban i shëtitores ekzistuese buzë detit “Naim Frashëri”, Bashkia Sarandë”