The Blog

February 23, 2021 0 Categories 2016_Nentor

Vendim KKT – Dt.23.11.2016 Vendim Nr 10

Vendim KKT – Dt.23.11.2016 Vendim Nr 10
 Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin: “Pikë shitje me pakicë të karburanteve dhe ambiente shërbimi”, me vendndodhje në rrugën nacionale Tirane-Durrës, Bashkia Tiranë

Harte_Vendim_nr.10_date_23.11.2016

Vendimi_Nr_10,Dt_23.11.2016