The Blog

February 23, 2021 0 Categories 2016_Nentor

Vendim KKT – Dt.23.11.2016 Vendim Nr2

Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin:”Zgjatimi i linjës 110KV Babicë-Sarandë-Orikum”

Vendim_Nr._2,_datë_23.11.2016