The Blog

March 3, 2021 0 Categories 2016_Prill

Vendim KKT – Dt.25.04.2016 Vendim Nr1

Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin: “Rishikimi i projektit të zbatimit të fazës së parë të vijës bregdetare të qytetit të Vlorës”

Vendim_Nr._1,_datë_25.04.2016