The Blog

February 17, 2021 0 Categories 2018_Korrik

Vendim KKT – Dt.26.07.2018 Vendim Nr 14

Vendim KKT – Dt.26.07.2018 Vendim Nr 14
PËR MIRATIMIN E LEJES SË ZHVILLIMIT PËR OBJEKTIN:
“RIKUALIFIKIMI I BREGUT PERËNDIMOR TË LIQENIT TË SHKODRËS, RIKUALIFIKIMI I QENDRËS SË SHIROKËS DHE RESTAURIMI I FASADAVE EKZISTUESE SHIROKË