The Blog

February 17, 2021 0 Categories 2018_Korrik

Vendim KKT – Dt.26.07.2018 Vendim Nr 16

Vendim KKT – Dt.26.07.2018 Vendim Nr 16
PËR MIRATIMIN E LEJES SË NDËRTIMIT PËR OBJEKTIN:
“ESTAKADA ME TUNELIN QË LIDH REPARTIN E KIRURGJISË SË VJETËR ME REPARTIN E KIRURGJISË SË RE”