The Blog

February 17, 2021 0 Categories 2018_Korrik

Vendim KKT – Dt.26.07.2018 Vendim Nr 4

Vendim KKT – Dt.26.07.2018 Vendim Nr 4
PËR MIRATIMIN E NISMËS PËR HARTIMIN E PLANIT TË DETAJUAR PËR ZONËN E RËNDËSISË KOMBËTARE DRILON-TUSHEMISHT