The Blog

February 4, 2021 0 Categories 2020_Shkurt

Vendim KKT – Dt.28.02.2020 Vendim Nr 02

Vendim KKT – Dt.28.02.2020 Vendim Nr 02
Miratimin me kusht te Lejes si! Ndertimit te Infrastruktures: “Ndertimi i Landfillit Rajonat per depozitimin e mbetjeve te ngurta ne’Rajonin e Vlores