The Blog

February 4, 2021 0 Categories 2020_Shkurt

Vendim KKT – Dt.28.02.2020 Vendim Nr 03

Vendim KKT – Dt.28.02.2020 Vendim Nr 03

Miratimin me kusht te Lejes se Ndertimit te Infrastruktures: “Rehabilitimi i segmentit rrugor mbikalimi pallati me shigjeta rrethrrotullimi Shqiponja” Lot 1, Bashkia Tirane