The Blog

February 4, 2021 0 Categories 2020_Shkurt

Vendim KKT – Dt.28.02.2020 Vendim Nr 10

Vendim KKT – Dt.28.02.2020 Vendim Nr 10

Miratimin e Lejes se Zhvillimit per objektin: “Ionian Hotel Dhermi”, me vendndodhje ne Bashkine Himare,