The Blog

February 4, 2021 0 Categories 2020_Shkurt

Vendim KKT – Dt.28.02.2020 Vendim Nr 12

Vendim KKT – Dt.28.02.2020 Vendim Nr 12

Miratimin e Lejes se Ndertimit per objektin: “Rikonstruksion pa ndryshim funksioni, Hotel PLAZA”, me vendndodhje ne Bashkine Tirane