The Blog

February 4, 2021 0 Categories 2020_Shkurt

Vendim KKT – Dt.28.02.2020 Vendim Nr 14

Vendim KKT – Dt.28.02.2020 Vendim Nr 14

Miratimin e ndryshimeve ne projekt gjate ndertimit per objektin: “Godine polifunksionale 2, 4, 16 dhe 24 kate “Garden Building”, me vendndodhje ne Rrugen e Kavajes, Bashkia Tirane,