The Blog

February 4, 2021 0 Categories 2020_Shkurt

Vendim KKT – Dt.28.02.2020 Vendim Nr 22

Vendim KKT – Dt.28.02.2020 Vendim Nr 22

Miratimin e Lejes se Zhvillmit per objektin: “Permiresimi i infrastruktures arsimore, ne Bashkine e Tiranes, zona l, sheshi 11/1, Rruga Vangjel Noti