The Blog

February 23, 2021 0 Categories 2016_Korrik

Vendim KKT – Dt.28.07.2016 Vendim Nr1

Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin: “Ndërtimi i hidrocentraleve “LUMZI” dhe “TUÇI” me vendndodhje në pellgun ujëmbledhës të përroit të “Rroshit”,Bashkia Pukë” 

Vendim_Nr._1,_datë_28.07.2016