The Blog

February 23, 2021 0 Categories 2016_Korrik

Vendim KKT – Dt.28.07.2016 Vendim Nr6

Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin:”Rikonstruksion dhe shtesë i Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit, si dhe Ansamblit Popullor”, Bashkia Tiranë

Vendim nr.6.dt28.07.2016