The Blog

February 5, 2021 0 Categories 2020_Korrik

Vendim KKT – Dt.28.07.2020 Vendim Nr 14

Vendim KKT – Dt.28.07.2020 Vendim Nr 14 per miratimin e lejes se zhvillimit per objektin:”Kompleks me funksion banimi dhe sherbimesh “Tirana Lake”, me 17 kate mbi toke dhe 2-4 kate nentoke,me vendndodhje ne Bashkine Tirane”