The Blog

February 5, 2021 0 Categories 2020_Korrik

Vendim KKT – Dt.28.07.2020 Vendim Nr 26

Vendim KKT – Dt.28.07.2020 Vendim Nr 27

Miratimin e Lejes se Ndertimit per objektin: ‘Rikonstruksion ne objektin ekzistues, shtese anesore e ngritje kati”, Bashkia Shkoder