The Blog

February 5, 2021 0 Categories 2020_Korrik

Vendim KKT – Dt.28.07.2020 Vendim Nr 27

Vendim KKT – Dt.28.02.2020 Vendim Nr 27 per miratimin e shtyrjes se afatit te lejes se ndertimit per objektin: “Rikonstruksioni i rrugeve lidhese me pisten,Taxiway B, Taxiway W2, Taxiway W , ne Aeroportin Nderkombetar te Tiranes “Nene Tereza(TIA)”