The Blog

February 5, 2021 0 Categories 2020_Korrik

Vendim KKT – Dt.28.07.2020 Vendim Nr 4

Vendim KKT – Dt.28.07.2020 Vendim Nr 4 per percaktimin e llojit te punimeve per te cilat hartimi i planeve te detajuara vendore (PDV) nuk eshte i detyrueshem dhe /ose i nevojshem t’i paraprije lejes per zhvillim,ndertim,apo deklarates paraprake per kryerjen e punimeve