The Blog

February 5, 2021 0 Categories 2020_Korrik

Vendim KKT – Dt.28.07.2020 Vendim Nr 6

Vendim KKT – Dt.28.07.2020 Vendim Nr 6

Miratimin me kusht te Lejes se Ndertimit te lnfrastruktures: “Rehabilitimi i segmentit rrugor mbikalimi pallati me shigjeta rrethrrotullimi Shqiponja” Loti III, Bashkia Tirane