The Blog

March 6, 2021 0 Categories 2015_Qershor

Vendim KKT – Dt.29.06.2015 Vendim Nr1

Për miratimin e lejes së ndërtimit për zgjerim të rrjetit tëkomunikimeve elektronike t operatori “Albanian mobile Communications (AMC) sh.a”, nëpërmjet shtimit të antenave për 9 stacione bazë 

Dokumenti_i_rregullores_

Vendim_nr1_dt.29.6.15