The Blog

March 4, 2021 0 Categories 2015_Tetor

Vendim KKT – Dt.29.10.2015 Vendim Nr2

“Për miratimin e Lejes së Ndërtimit “Ndërtimin e depozitave bregdetare me kapacitet 2×10.000 m3, në zonën energjetike dhe industrial të Porto-Romanos, Durrës”, me zhvillues shoqëria “ISC Petroleum Company” sh.a. 

Vendimi_nr.02_date_29.10.2015