The Blog

March 4, 2021 0 Categories 2015_Tetor

Vendim KKT – Dt.29.10.2015 Vendim Nr3

Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për “Ndërtimin e një impjanti të depozitimit dhe shpërndarjes e tregëtimit të nënprodukteve të naftës, në zonën energjetike dhe industriale të Porto-Romanos, Durrës”, me zhvillues shoqëria “NASAEL” sh.a. 

Vendimi_nr.03_date_29.10.2015