The Blog

March 4, 2021 0 Categories 2015_Tetor

Vendim KKT – Dt.29.10.2015 Vendim Nr4

Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: “Restaurim i Godinës së Prefekturës Tiranë”, me propozim të Prefektit të Qarkut Tiranë 

Vendimi_nr._4_date_29.10.2015