The Blog

March 4, 2021 0 Categories 2015_Tetor

Vendim KKT – Dt.29.10.2015 Vendim Nr6

Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: “Zgjerimi i stacionit ekzistues Vodafone 133 Rrogozhina dhe Rikonstruksion i rrugës ekzistuese”, me vendodhje në fshatin Thanasaj, Njësia Administrative Dushk, Bashkia Lushnje, me subjekt kërkues “Hellas Service” sh.p.k. 

Harte_Vendimi_nr.6_date_29.10.2015 Vendim_nr.06_date_29.10.2015